Czy masz ukończone 18 lat?
Tak
Nie
KONTAKT
BROWAR PERUN
Budziszyn 27B
05-650 Budziszyn, gm. Chynów, Polska
tel: + 48 332 01 37
[email protected]

SIEDZIBA - BR PERUN S.A.
ul. Wiśniowa 19,
05-500 Piaseczno, Polska

SPRZEDAŻ
[email protected]

Adam Czogalla
tel: + 48 502 431 897

Tomasz Mojsa
tel: + 48 602 670 986

Tomasz Grzybowski
tel: + 48 606 266 881

ADMINISTRACJA
Tomasz Mojsa
tel: + 48 602 670 986
NAPISZ DO NAS
INFORMACJE REJESTRACYJNE SPÓŁKI
REGON: 147106322, NIP: 123-12-84-274 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000498845, kapitał zakładowy 100 tys. PLN

RACHUNEK BANKOWY
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr: 52 8923 1034 0305 4869 2003 0001