pattern6

Browar Perun

Budziszyn 27B 05-650 Budziszyn, gm. Chynów, Polska

[email protected]

Siedziba - BR PERUN S.A.
ul. Wiśniowa 19, 05-500 Piaseczno, Polska
sprzedaż

Sprzedaż

[email protected]

Piotr Jamroszka

+48 604 999 059
marketing

Marketing/PR

[email protected]

administracja

Administracja

Tomasz Mojsa

+48 602 670 986

Skontaktuj się z nami
INFORMACJE REJESTRACYJNE SPÓŁKI

REGON: 147106322,

NIP: 123-12-84-274

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000498845, kapitał zakładowy 100 tys. PLN

RACHUNEK BANKOWY

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

nr: 52 8923 1034 0305 4869 2003 0001